مراحل حسابداری مالی

خانه » مجله حسابداری » مراحل حسابداری مالی

مراحل حسابداری مالی

چرخه فعالیت های حسابداری وابسته به نوع شرکت نیست، بلکه به صورت کل یا به عبارت دقیقتر در لایه های پایین تحلیل فرایند حسابداری در جزئیات انجام کار متفاوتند ولی به صورت عمده، حسابداری، فارغ از نوع شرکت، شامل فعالیت های زیر می باشد:

1- جمع آوری اطلاعات مالی
2- تجزیه و تحلیل اطلاعات و ثبت آنها
3- تهیه گزارشات یا به عبارتی تهیه صورت های مالی

این مراحل در این سطح در تمامی انواع شرکت ها انجام می پذیرد و به نوع و ماهیت شرکت وابسته نیست. اگر بخواهیم سه مرحله بالا را به صورت جزئی تر بیان کنیم یا به عبارتی در لایه های پایین تر فرایند صحبت کنیم، این سه مرحله به مراحل زیر ریز تر می شوند:
1- جمع آوری اطلاعات مربوط به سال مالی
در سیستم حسابداری نیازمند آنیم که اطلاعات را به گونه ای جمع آوری کنیم که بتوان از این اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل استفاده کرد، در واقع مرحله جمع آوری اطلاعات، خوراک سایر مراحل چرخه حسابداری را تهیه می کند. غالب اطلاعات این حوزه، به اطلاعات مربوط به داد و ستد موسسه با اشخاص و سایر شرکت ها می باشد که در قالب اسناد مثبته یا اسناد و مدارک نشان دهنده تراکنش یا رویداد مالی می باشد. این اسناد می تواند فاکتور، برگه خرید، چک و … باشد. اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات به دلیل اینکه اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات ثبت در دفاتر و همچنین امکانپذیری اثبات معاملات را فراهم می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.
2- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، این اطلاعات باید بر اساس قوانین حسابداری دوطرفه در دفتر روزنامه ثبت شوند، در حقیقت در این مرحله تشخیص می دهیم که این ثبت روی چه حسابی تأثیر می گذارد و چه حسابی را بدهکار و یا بستانکار می کند.
3- ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
در این مرحله، اطلاعات موجود در اسناد و مدارک مربوط به معاملات و عملیات مالی، بر حسب اثر گذاری آنها بر معادله حسابداری، تجزیه و تحلیل می شوند و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند. ثبت در دفتر روزنامه دارای قواعدی است که نیازمند توجه و دقت است. به عنوان مثال جهت پر کردن این دفاتر می توان قوانین ثبت دفاتر را از وبگاه اداره مالیات دانلود کرد و مطالعه نمود.
4- انتقال اطلاعات دفتر روزنامه به دفتر کل
پس از ثبت اولیه معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه، مرحله بعدی که طی یک دوره مالی انجام می شود، انتقال اطلاعات به دفتر کل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر کل، به طبقه بندی اطلاعات در حسابها منجر می شود که مطابق طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی است. در واقع تمامی ثبت های انجام شده در دفتر روزنامه بر اساس لیست حساب های تعریف شده در دفتر کل است. هر حساب دارای کد خاصی است که به تخصیص کد به هر حساب، کدبندی حساب گفته می شود. در ادامه به عنوان مثال لیست حساب های یک شرکت خدماتی آورده شده است.
5- تهیه تراز آزمایشی
یکی از ابزارهای سنجش صحت عملکرد مالی تهیه تراز آزمایشی است. تهیه تراز آزمایشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار و جمع مانده های بستانکار دفتر کل، مطمئن شوند. برای آن که بتوان تراز آزمایشی تهیه کرد، باید معاملات و عملیات مالی یک دوره، کلاً از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل منتقل شده باشد. آخرین تراز آزمایشی که قبل از ثبت اقلام اصلاحی پایان سال تهیه می شود، تراز آزمایشی اصلاح نشده نامیده می شود. تراز آزمایشی اصلاح نشده به منظور اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار حساب ها و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیه کاربرگ و ثبتهای اصلاحی پایان سال تهیه می شود.
6- اصلاح حساب های دفتر کل
اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به تاریخ روز رساندن مدارک حسابداری انجام می گیرد. بعد از این که تمام معاملات و عملیات مالی در دفاتر حسابداری ثبت شدند، بسیاری ازحساب های دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیه صورتهای مالی ارائه نمی دهند. حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب می نماید که برای تطبیق حسابهای ترازنامه و صورت سود و زیان با فرض دوره مالی و اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره (مقابله هزینه با درآمد)، مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح شود. بنابراین برای تهیه صورتهای مالی صحیح، انقطاع دقیق معاملات و عملیات مالی در پایان دوره مالی ضروری است. در حقیقت حسابهای دفتر کل به دلیل وجود حساب های مختلط و معاملات و عملیات مالی که هنوز در حسابها ثبت نشده اند در پایان دوره مالی اصلاح می شوند.
7- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
پس از اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل اقدام به تهیه تراز آزمایشی می شود. این ترازنامه بر مبنای حساب های اصلاح شده به دست می آید.
8- بستن حساب های موقت
حساب های موقت به حساب هایی گفته می شود که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل نمی شود و صرفاً جهت همان سال مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
9- تهیه صورتهای مالی
تهیه صورتهای مالی یکی از مهمترین وظایف حسابداران است، بنابراین به منظور حصول اطمینان از صحت اقلام مندرج در آنها، باید بررسی های مکرر با دقت کافی انجام گیرد. انواع صورت های مالی به شرح ذیل است:
تهیه صورت سود و زیان
برای انداره گیری نتایج عملیات یک موسسه، باید درآمدها و هزینه های یک دوره با هم مقابله شود. این اطلاعات در گزارشی به نام صورت سود و زیان منعکس می شود، صورت حساب سود و زیان، میزان سود موسسه را نشان می دهد.
تهیه ترازنامه
صورتی را که وضعیت مالی یک موسسه را از طریق تلخیص داراییها، بدهیها و حق مالی صاحبان سرمایه در یک تاریخ مشخص نشان می دهد، اصطلاحاً ترازنامه یا بیلان می نامند.
10- تهیه تراز آزمایشی اختتامی
تهیه تراز به منظور اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای استفاده های بعدی.
تراز آزمایشی اختتامی تنها فهرستی از حسابهای دائمی (یعنی حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه) است. چون حسابهای موقت ( یعنی حسابهای درآمد و هزینه و برداشت) قبلاً به حساب سرمایه منتقل و بسته شده اند. اگر اشتباهاتی در مرحله بستن حسابها رخ داده باشد، دفتر کل در پایان دوره مالی توازن نخواهد داشت و چون مانده حسابهای دائمی به دوره مالی بعد منتقل می شود تا قبل از تهیه تراز آزمایشی دوره بعد، اشتباهات کشف نشده باقی می ماند. تهیه تراز آزمایشی اختتامی، به حسابداران امکان می دهد که قبل از ثبت معاملات و عملیات مالی دوره جدید، از تساوی جمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار حسابهای دائمی در پایان دوره مالی مطمئن شوند.

توسط | ۱۳۹۷-۶-۲ ۲۱:۰۵:۲۲ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۷م, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سوال امنیتی پاسخ به این سوال برای تشخیص انسان از ماشین ضروری است.(کیبورد انگلیسی باشد)

برای تماس لمس کنید