انواع مالیات

خانه » مجله حسابداری » انواع مالیات

انواع مالیات

چرخه کلی فعالیت های مالیاتی

در یک عبارت کلی، دستگاه مالیاتی دولت ها، اولی ترین شریک سود مؤسسات تلقی می شود که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکاء موسسه، سهم خود را مطالبه و دریافت می کند؛ بنابراین، دانش حسابداری و به تبع آن مسئولان امور مالی مؤسسات، بعنوان ابزار و عوامل نگهداری و تعیین سود و زیان مؤسسات اقتصادی، بدون تجهیز به دانش مالیاتی، قادر به محافظت حقوق کارفرمایان، در قبال این شریک همیشه حاضر و آماده برای استیفاء حق خود (مالیات) نخواهد بود.

با طرح مقدمه فوق، در کشور ما، اکثر مدیران مؤسسات اقتصادی، جایگاه واقعی و حساس تخصص مورد نیاز مالی در احقاق حقوق مالیاتی سازمان متبوع خود را، آنطور که باید نمی دانند. امروزه مدیران و مسئولان مالی کارآمد و در عین حال آشنا و مجهز به مقررات مالیاتی، ضابطان و حافظان حقوق مؤسسات انتفاعی در مناسبات خود با سایر نهادهای خصوصی و ارگان های دولتی به حساب می آیند.

تعریف مالیات

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

مالیات به دو نوع کلی زیر تفکیک می گردد.

۱- مالیات های مستقیم

مالیات هایی هستند که مشخصات پرداخت کنندگان آنان برای سازمان مالیاتی کشور مشخص است . در واقع این نوع مالیات به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد کسر می شود و شامل بر موارد زیر است.

الف: مالیات بر دارایی

ب: مالیات بر درآمد

۲- مالیات های غیر مستقیم

این گروه از مالیات ها ، مالیات هایی هستند که مشخصات پرداخت کننده آن برای سازمان مالیاتی کشور نا مشخص است . این مالیات ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات اضافه می شود و به مصرف کننده تحمیل می شود . این مالیات به دسته های زیر تقسیم می شود :

الف: مالیات بر واردات

ب: مالیات بر مصرف و فروش

توسط | ۱۳۹۷-۶-۲ ۲۱:۰۰:۲۶ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۷م, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سوال امنیتی پاسخ به این سوال برای تشخیص انسان از ماشین ضروری است.(کیبورد انگلیسی باشد)

برای تماس لمس کنید