اصطلاحات حسابداری

خانه » اصطلاحات حسابداری
اصطلاحات حسابداری ۱۳۹۷-۵-۲۷ ۱۷:۲۳:۴۷ +۰۰:۰۰

اصطلاحات حسابداری

اجاره
اجاره سرمایه ای
اجاره عملیاتی
اجاره کننده
ارز
ارزش افزوده خالص
ارزش افزوده ناخالص
ارزش اقتصادی

ثبت معکوس

ثبت دو طرفه

ثبت اصلاحی

ثبت

 

برای تماس لمس کنید