استانداردهای حسابداری

خانه » استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابداری ۱۳۹۷-۵-۲۷ ۱۶:۲۶:۵۷ +۰۰:۰۰

– نحوه ارائه صورت های مالی
2- صورت جریان وجوه نقد
3- درآمد عملیاتی
4- ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
5- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده 1384
6- گزارش رویدادهای مالی
8- حسابداری موجودی مواد و کالا
9- حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
10- حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
11- داراييهاي ثابت مشهود – تجديد نظر شده 1386
12- افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده 1386
13- حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
14- نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
15- حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
16- آثار تغییر در نرخ ارز- تجدید نظر شده 1391
17- دارایی های نامشهود- تجدید نظر شده 1386
18- صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی- تجدید نظر شده 1384
19- ترکیب های تجاری- تجدید نظر شده 1384
20- سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته- تجدید نظر شده 1389
21- حسابداری اجاره ها
22- گزارشگری مالی میان دوره ای
23- حسابداری مشارکت های خاص
24- گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
25- گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف
26- فعالیت های کشاورزی
27- طرح های مزایای بازنشستگی
28- فعالیت های بیمه عمومی
29- فعالیت های ساخت املاک
30- سود هر سهم
31- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
32- کاهش ارزش دارایی ها

برای تماس لمس کنید